Bleken van tanden

Tanden kunnen door verschillende oorzaken verkleuren. De meeste verkleuringen kunnen wij behandelen met een bleekmethode.

De oorzaak van de verkleuring bepaalt welke methode en welke stoffen moeten worden toegepast. Afhankelijk van de mate van verkleuring en de behandelmethode kan de duur van de totale behandeling variëren van één tot zes weken.

Er zijn twee verschillende methoden van bleken:

 • het bleken van binnenuit bij een verkleurde dode tand
 • het bleken van buitenaf bij een verkleurde levende tand.

Afhankelijk van de aard van de verkleuring zullen wij een bepaalde methode of een combinatie van methoden toepassen.

Resultaat van bleken

Tanden blekenBleken van tandenHet is niet altijd goed in te schatten of het resultaat dat wordt beoogd ook wordt behaald. Het bereikte resultaat is meestal niet blijvend. Een jaar na het bleken van levende tanden wordt in de meeste gevallen al een zichtbare achteruitgang van het blekingsresultaat gezien. Bij jongere mensen is het resultaat duurzamer dan bij oudere. Na circa drie jaar zal de behandeling moeten worden herhaald. Dit geldt zowel voor het bleken van dode als levende tanden. De herhalingsbehandeling zal minder tijd in beslag nemen.

Door het bleken worden glazuur en tandbeen poreuzer, waardoor kleurstoffen weer makkelijker er in kunnen doordringen. Bij mensen die roken en/of veel koffie en thee drinken zal de verkleuring sneller terugkomen. Verder zullen gebleekte tanden, net zoals niet-gebleekte tanden, op den duur door veroudering verkleuren.

Wanneer tanden met witte vullingen worden gebleekt, kunnen vullingen die eerst goed van kleur zijn, te donker worden ten opzichte van de gebleekte tanden. Dit komt omdat de vullingen zelf niet worden gebleekt. In zo’n geval moeten er nieuwe vullingen worden gemaakt.

Voor- en nadelen van het bleken

Voordelen

 • Bij gelijkmatige geringe verkleuringen kan de tandkleur worden verbeterd zonder dat er aan de tanden zelf hoeft te worden geslepen.
 • Bij een verkleuring van een dode tand kan een aanvullende behandeling met bijvoorbeeld een kunststof of porseleinen schildje soms worden voorkomen of eenvoudiger worden gemaakt.

Nadelen

 • Het resultaat is niet altijd te voorspellen en zal in de loop van de tijd minder worden.
 • Bij ernstige verkleuringen is een aanvullende behandeling met bijvoorbeeld een kunststof of porseleinen schildje nog noodzakelijk.
 • In het geval van roken of frequent koffie- en theedrinken, zal vaak weer een verkleuring optreden.
 • Het effect van langdurig of herhaald bleken op het tandweefsel is nog onbekend.
 • Tandbeen, glazuur en vullingen zullen ten gevolge van het bleken aan het oppervlak veranderingen ondergaan. Tandbeen en glazuur worden hierdoor poreuzer, waardoor kleurstoffen weer makkelijker erin kunnen dringen.
 • Tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode is het niet aangewezen een bleaching te ondergaan.
 • Rokers kunnen beter stoppen met roken voordat de tanden worden gebleekt. Het roken doet niet alleen het blekingseffect teniet, sommige onderzoekers zijn bezorgd over het gecumuleerde effect dat waterstofperoxide en roken kan hebben op de weefsels.

Kosten

De kosten voor een bleekbehandeling hangen af van de toegepaste methode(s) en van het aantal tanden en kiezen dat behandeld moet worden. Contacteer ons voor vrijblijvend een prijsindicatie.